Photos
Christmas Party 2016 [with Santa Claus]

Sitting, front row: K1CW, WA1UWU, W1EYH, W1GS, WA1WEE
Standing, middle row: N1QGO, W1IUP, KZ1K, KC1GDO, K1VSJ
Standing, rear row: W1ESQ, N1BAQ, K1MD, N1BBM, K1DT, WA1FOS
Photo taken by W1PRA
Jan. 2017 160M CW Contest
© 2017 -- The Providence Radio Assoc., Inc., 1 Ludlow St., Johnston, RI 02919